Mehdi Massage

Inför behandlingen

  • Ät ingenting och drick ingenting annat än vatten på två timmar före behandlingen.
  • Du som nyttjar tobak, låt bli att röka och snusa i minst en månad före behandlingen.
  • Om du har blivit opererad under den senaste månaden så bör behandlingen vänta så att såret hinner läka ordentligt.
  • Om du har inopererade metalldelar eller andra främmande föremål i kroppen så måste du tala om det i förväg.
  • Om du är gravid väntar vi med behandlingen tills efter födseln.
  • Om du har diabetes eller cancer får jag tyvärr inte behandla dig enligt lag.
Mehdi Massage

Mehdi Massage